. Obchodní podmínky - Grofeo - nejlevnější online tržiště
Obchodní podmínky

Podmínky využívání služeb serveru grofeo.cz

1. Grofeo je inzertní server provozovaný fyzickou osobou – Martin Zachariáš, IČ: 63265915 , Sídlo: K. Štěcha 1222/20, 370 05, České Budějovice – České Budějovice 2 dále jen Provozovatel.

2. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů.

Na inzertním serveru grofeo.cz je zakázána inzerce:

 • Alkohol (kromě vína)
 • Archeologické nálezy
 • Automobilové servisní programy
 • COA štítky
 • Části autorádií
 • Diplomové práce, disertační práce, bakalářské práce atd.
 • Drogy
 • Elektronické publikace
 • Finanční produkty, akcie
 • Herní účty k online hrám
 • Hudba, filmy, software
 • Chemické látky
 • Informace a adresy www stránek
 • Léky, léčivé přípravky a potravinové doplňky
 • Lidské nebo zvířecí orgány
 • Medaile a žetony podobné euromincím
 • Multi Level Marketing (MLM)
 • Neoriginální předměty (padělky)
 • Nevyplněné (prázdné) záruční listy
 • Odblokované herní konzole
 • Osobní údaje nebo seznamy e-mailových adres
 • Počítačové viry (a příbuzné)
 • Pornografie
 • Potraviny s prošlou dobou použitelnosti
 • Prodej volně rostoucích hub
 • Prodejní katalogy a přímý prodej
 • Přeprava čerstvých potravin
 • Rezervace a předplatné mincí
 • Rybářské vybavení
 • Simlock software, služby, informace
 • Služební odznaky, průkazy, nápisy a vyšívaná služební čísla Policie ČR
 • Software s licencí GPL
 • Software s licencí NFR
 • Software s OEM licencí
 • SPZ a doklady od motorových vozidel
 • Tabákové produkty
 • TV-SAT dekodéry
 • Účty internetových komunikátorů
 • Všechny systémy pro spekulanty a sázkaře a služby související s nabízením pomoci při sázení
 • Výbušniny, pyrotechnika a pyrotechnické materiály
 • Výrobky z kočičích a psích kůží či samotné vyčiněné kůže
 • Zaměstnanecké benefity
 • Zbraně a munice
 • Zvířata, či výrobky ze zvířat, uvedených v CITES

Inzeráty mohou být napsané v českém nebo slovenském jazyce.

3. Veškeré služby Grofeo jsou uživatelům poskytovány zdarma (včetně dopravy), kromě provize 5%, kterou platí prodejce. Veškeré platby se realizují skrze pokladnu na Grofeo, prodejci jsou vyplácení v intervalech po 10 pracovních dnech, po předchozí žádosti o vyplacení. Vyplacená částka je snížena o provizi Grofeu, tedy o 5%.  U zboží nad 50 000,- prodejci neplatí žádnou provizi.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce Grofeo nebo dobrými mravy.

5. Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám Grofeo.

6. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn do doby než je inzerát smazán Uživatelem. Počet inzerátů od jednoho Uživatele není omezen.

7. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

8. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

9. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Grofeo ani za způsob jakým služby Grofeo využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Grofeo. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Grofeo nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

11. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Grofeo věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Grofeo mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

12. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

13. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Grofeo nabízí.

14. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

15. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

Používání API a XML

API pro přímé napojení Grofea je možné používat pouze se souhlasem Grofeo, v opačném případě je aplikace nebo uživatelé používající takovéto aplikace blokováni. Za používání neoficiálně napojených aplikací nenese Grofeo žádnou odpovědnost (nenese odpovědnost za takto předávané osobní údaje).

Používání neoficiálních aplikací, které nemají povolení od Grofeo

Využívání neoficiálních aplikací (app pro Android, IOS, Windows), které mají za účel zobrazovat inzeráty obdobně jako webový prohlížeč nebo mají za účel funkci přidávání inzerátů je v rozporu s používáním webu a našeho API.

Pokuď máte e-shop a chcete napojit svůj XML feed na Grofeo, kontaktujte nás.